Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Turbo Przedszkolaki- zajęcia specjalistyczne

Turbo Przedszkolaki- zajęcia specjalistyczne

4 marca 2019 r. rozpoczęły się zajęcia  realizowane w ramach  projektu dofinansowanegoz z Funduszy Europejskich pt. Gdyńskie Turbo Przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni.

W pierwszej kolejności odbywać się będą zajęcia specjalistyczne wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów: logopedyczne gupowe oraz indywidualne, terapii pedagogicznej grupowe oraz indywidualne oraz zajęcia socjoterapii.

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu realizowane będą również:

 

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy (w tym zajęcia: matematyczno-logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, z języka angielskiego, naukowo-doświadczalne, z legorobotyki, teatralne oraz z zakresu preorientacji zawodowej)
  • studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców/opiekunów prawnych
  • zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć (laptop wraz z oprogramowaniem, projektor, tablica interaktywna).

 

Data dodania: 2019-03-22 13:45:38
Data edycji: 2019-03-23 18:01:44
Ilość wyświetleń: 496
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej