Czcionka:

A+A-

Kontrast:

SPOT „Światłowcy” dla Rodziny i Dziecka

SPOT „Światłowcy” dla Rodziny i Dziecka

Podstawowe informacje dla zainteresowanych
SPOT „Światłowcy” dla Rodziny i Dziecka to placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego z zajęciami dla dzieci i młodzieży ogólnorozwojowymi o charakterze socjoterapeutycznym. W zależności od potrzeb i możliwości zajmuje siępomocą psychologiczno- pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną i doradztwa zawodowego.
Prowadzi działania na rzecz całej rodziny i z rodziną dla najbliższego środowiska, celem wzmocnienia rodziny i promocji zdrowia.

Pomagamy :
· usprawniać relacje,
· rozwiązywać trudności,
· kształtować motywację (do nauki),
· rozwijać zdolności i zainteresowania,
· radzić sobie z emocjami,
· poznać mocne strony.

Formy pomocy:
· zajęcia w grupie rówieśniczej,
· spotkania dla rodziców,
· diagnozę i terapię indywidualną dla dziecka,
· opiniowanie na potrzeby rodziny i dziecka.
· zindywidualizowane programy rozwojowe
· wspólne inicjatywy mieszkańców

Niezbędnymi warunkami zmiany zachowania i poprawy sytuacji są:
· systematyczny udział w zaplanowanych zajęciach;
· współpraca nad ustalonym celem szczegółowym.

Dane kontaktowe: Tel. 58 625 56 56, 506 052 656, mail swiatlowcy@gmail.com, FB Światłowcy

Zajęcia dla uczestników są bezpłatne i współfinansowane ze środków budżetu Miasta Gdyni.

 

 

Data dodania: 2021-09-04 13:51:45
Data edycji: 2021-09-04 14:10:11
Ilość wyświetleń: 175
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej