Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klas 1 szkół podstawowych

Rekrutacja do klas 1 szkół podstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Temin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 6 maja do 29 maja 2020 r. do godz. 15:00 od 18 czerwca do 3 lipca 2020 r. do godz. 15:00
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 25 marca
do 29 maja 2020 r.
do godz. 15:00od 25 marca
do 29 maja 2020 r.
do godz. 15:00
od 8 do 22 lipca 2020 r. do godz. 15:00od 8 do 22 lipca 2020 r.
do godz. 15:00
3  
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej


Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

od 22 do 23 czerwca 2020 r.

24 czerwca 2020 r.29 lipca 2020 r.


31 lipca 2020 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
26 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
 

26 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
5 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00


5 sierpnia 2020 r.
o godz. 12:00
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego 
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego
5 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
 
29 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
10 lipca 2020 r. o godz. 12:00


12 sierpnia 2020 r.
o godz. 12:00
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego od 5 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. od 10 lipca 2020 r. do 17 lipca 2020 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r. do godz. 15.00 od 13 do 19 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego
17 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
 

 
7 lipca 2020 r.
o godz. 12:00

21 lipca 2020 r.
o godz. 12:00


21 sierpnia 2020 r.
o godz. 12.00

9 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami X 31 sierpnia 2020 r.
o godz. 12:00
Data dodania: 2020-05-11 13:11:28
Data edycji: 2020-05-11 13:19:46
Ilość wyświetleń: 364
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej