Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Realizacja projektu ''Gdyńskie turbo przedszkolaki''

Realizacja projektu ''Gdyńskie turbo przedszkolaki''

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” bierze udział w projekcie pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Wartość projektu: 2 507 023 zł
Dofinansowanie: 2 130 969,55 zł

Projekt zakłada poprawę jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni o 89 miejsc. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

1. prace remontowo-wykończeniowe oraz budowa, wyposażenie i montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w trzech placówkach;

 2. zakup i montaż wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych;

 3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;

4. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz rozwijające kompetencje kluczowe;

 5. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

6. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

7. zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych.

Okres realizacji projektu: 1.04.2018 – 30.06.2023

Kontakt
Agata Sychowska, Wydział Edukacji UM Gdynia
tel. 58 761-77-30
e-mail: a.sychowska@gdynia.pl

Więcej informacji o zajęciach realizowanych w ramach projektu znaleźć można w zakładce Zajęcia dodatkowe

Data dodania: 2022-01-13 15:17:34
Data edycji: 2022-01-13 15:51:54
Ilość wyświetleń: 205
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej