Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Przedszkole od 18 maja

Przedszkole od 18 maja

Drodzy Rodzice,

od 18 maja 2020 roku w ograniczonym zakresie otwieramy przedszkole. Prosimy zapoznać się z obowiązującą  Procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 – zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby. Procedura znajduje się w zakładce "Rodzic". W związku ze złożoną ankietą (zgłoszenie dziecka od 18 maja)  proszę o sumienne zapoznanie się z nową procedurą (skrócona wersja znajduje się poniżej), która dotyczy między innymi pobytu dziecka w przedszkolu w okresie stanu epidemicznego oraz wypełnienie załączonego  dokumentu  (oświadczenia rodziców). Dokument należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola– DOTYCZY DZIECI, KTÓRYCH RODZICE ZADEKLAROWALI OBECNOŚĆ OD 18 MAJA.  Brak dokumentu skutkuje nie przyjęciem dziecka w tym dniu do przedszkola.

Drodzy Rodzice, sytuacja jest dla wszystkich nowa i dynamiczna. Bardzo prosimy o rozmowę z dzieckiem, przygotowującą je do innej rzeczywistości w przedszkolu (wygląd pracowników, mierzenie temperatury, minimalna ilość zabawek, mycie rąk, w miarę możliwości zachowanie odległości od innych dzieci, zasady zachowania podczas kichania czy kaszlu). Bardzo prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i dostosowanie się do obowiązujących zasad. Zależy nam, aby jak najlepiej realizować wymagania GIS, dbając o bezpieczeństwo Wasze, waszych dzieci i pracowników przedszkola.

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO W PRZEDSZKOLU NR 11                 

„POD KASZTANAMI”

 • Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe.
 • Wraz z pierwszym przyjściem dziecka do przedszkola Rodzic składa stosowne oświadczenia (załącznik nr 1).
 • Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległość 2 m od siebie.
 • W przedsionku przedszkola/części wspólnej przedszkola przebywa tylko dziecko i pracownik mierzący temperaturę.
 • Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę i zapisuje czas wejścia.
 • Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie, gdy rodzic i dziecko mają założone maseczki.
 • W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
 • Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela.
 • Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów przy bocznym wejściu do przedszkola (gr 2- dzieci 3-4 letnie, gr 4 dzieci 5-6 letnie) i oczekuje na dziecko, które przyprowadzi pracownik.
 • Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi i zapisuje czas wyjścia.
 • Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w przedszkolu  w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 • Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
 • Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.
 • Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 • Przedszkole zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.                                                                                                  
 • O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 • Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Obszar, w którym poruszało się dziecko/ poruszał się pracownik, należy poddać gruntowanemu sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
 • W przypadku niedostosowania się rodziców do postanowień niniejszej procedury tj. ukrywania:
  • prawdy o stanie zdrowia dziecka;
  • prawdy o przebywaniu  dziecka w jednym domu z osobą będącą  na kwarantannie lub chorą  na Covid-19;
  • uporczywego przyprowadzania dziecka z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi widocznymi objawami chorobowymi; co jest sprzeczne z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

dyrektor przedszkola jest zobowiązany do natychmiastowego złożenia wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej dziecka.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOROWANIA DZIECKA/PRACOWNIKA 

 

 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 • Przedszkole zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.                                                                                                  
 • O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 • Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Obszar, w którym poruszało się dziecko/ poruszał się pracownik, należy poddać gruntowanemu sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
 • W przypadku niedostosowania się rodziców do postanowień niniejszej procedury tj. ukrywania:
  • prawdy o stanie zdrowia dziecka;
  • prawdy o przebywaniu  dziecka w jednym domu z osobą będącą  na kwarantannie lub chorą  na Covid-19;
  • uporczywego przyprowadzania dziecka z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi widocznymi objawami chorobowymi; co jest sprzeczne z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

dyrektor przedszkola jest zobowiązany do natychmiastowego złożenia wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej dziecka.

 

Data dodania: 2020-05-16 13:03:04
Data edycji: 2020-05-16 14:33:10
Ilość wyświetleń: 478
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej