Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedura odwoławcza dzieci nieprzyjętych

Procedura odwoławcza dzieci nieprzyjętych


 
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych czyli      

od 14 kwietnia 2021 r. Uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

Pisma odwoławcze prosimy przesyłać on-line na adres:przedszkole@p11.edu.gdynia.pl lub wrzucać do skrzynki pocztowej przy bocznym wejściu do przedszkola.

Data dodania: 2021-04-14 15:06:28
Data edycji: 2021-04-14 15:23:22
Ilość wyświetleń: 137
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej