Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz procedura odwoławcza

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz procedura odwoławcza

Rodzice zakwalifikowanych dzieci mają czas do 31 marca do godz. 17.00 na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki. Ostateczna lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 8 kwietnia o godz. 15.00. Od tego dnia rozpocznie się procedura odwoławcza (także online!), a od 18 maja wystartuje rekrutacja uzupełniająca.

Procedura odwoławcza:
 
1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych czyli      

od 9 kwietnia 2020 r. 
 
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
 
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
 
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

Data dodania: 2020-03-26 10:07:17
Data edycji: 2020-03-26 13:12:29
Ilość wyświetleń: 446
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej