Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Bierzemy udział w programie

"Gdyńskie turbo przedszkolaki" to nazwa projektu, w ramach którego wykonane zostaną prace remontowe w wybranych szkołach podstawowych, zbudowane place zabaw czy zakupione wyposażenie na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych. I to tylko część działań, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki  to program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni.

W naszym przedszkolu w ramach projektu  realizowane będą:

  • zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć,
  • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy (w tym zajęcia: matematyczno-logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, z języka angielskiego, naukowo-doświadczalne, z legorobotyki, teatralne oraz z zakresu preorientacji zawodowej),
  • studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
  • kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
  • zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców/opiekunów prawnych.”.

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/ponad-2-5-miliona-zl-na-gdynskie-turbo-przedszkolaki,527804

Data dodania: 2018-09-09 14:01:34
Data edycji: 2018-09-09 14:11:47
Ilość wyświetleń: 783
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej