Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Miesiąc urlopu

Przedszkole pracuje 11 miesięcy.1 miesiąc jest miesiącem urlopowym. Ze względów organizacyjnych miesiąc urlopowy jest ustalany wspólnie dla wszystkich dzieci. W roku 2018 przedszkole ma przerwę urlopową w miesiącu sierpniu. Zgodnie z par.7 podpisanej z przedszkolem umowy rodzice mają prawo do urlopowania dziecka na jeden miesiąc, nie ponosząc w tym czasie opłat za przedszkole.

 

Należy jednak do końca lutego złożyć na piśmie u dyrektora przedszkola wniosek o urlopowanie dziecka ze wskazanym terminem urlopu.Dzieci, które w miesiącu przerwy urlopowej w przedszkolu czyli w sierpniu 2018 nie skorzystają z miesięcznego urlopowania uczęszczać będą do przedszkola nr 43 na ul. Śmidowicza. Fakt ten również należy zgłosić do dyrektora przedszkola macierzystego.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button