Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości

W procesie wychowawczo-dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój społeczny dziecka, bardzo ważną rolę odgrywa ta strona działalności, która kształtuje uczucia patriotyczne i przywiązanie do Ojczyzny. Do zadań przedszkola, bowiem, należy  tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Dla naszych wychowanków Ojczyzną jest rodzina, miasto, w którym mieszka z rodziną, przedszkole i koledzy, sąsiedzi, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje sie bezpieczne. Dlatego też związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, przedszkolem, swoją miejscowością, najbliższymi okolicami. Ten krąg stopniowo rozszerza się. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa miedzy innymi potrzebę zaznajamiania dzieci przedszkolnych z symbolami i znakami narodowymi: godłem, barwami narodowymi, hymnem oraz tradycjami ojczystymi. Należy przekazać dzieciom pewną wiedzę o symbolach i ich znaczeniu, ukształtować właściwy do nich stosunek. Realizując powyższe cele 10 listopada (piątek) w naszym przedszkolu odbędzie się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia prosimy, aby dzieci ubrały sie odświętnie. 17 lisopada (piątek) o godz. 16:00 dzieci 6 letnie z grupy "Muchomorków" wezmą udział w koncercie patriotycznym, ktróry odbędzie się w Kinoteatrze Grom na dolnym Oksywiu. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na to wydarzenie.

Data dodania: 2017-11-05 11:22:14
Data edycji: 2017-11-05 12:12:25
Ilość wyświetleń: 525
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button